Η Εταιρεία

          Η συνεχής προσήλωσή μας στην εξέλιξη και την πρόοδο της Επιστήμης και ο στόχος μας να αποτελέσουμε ένα Εργαστήριο με επίσημη διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής επάρκειας και ακεραιότητας, μας ώθησε στην ανάγκη Διαπίστευσης της εταιρείας μας.

          Τα Εργαστήριά μας έχουν διαπιστευτεί ήδη από το 2002 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025,  για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε νερά, τρόφιμα και ζωοτροφές , για βιολογικές δοκιμές σε νερά καθώς επίσης και για τη δειγματοληψία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων και επιφανειών σε χώρους χειρισμού τροφίμων.  ( Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102 )

          Η σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών και η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και των τροφίμων για την προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας είναι τεράστια. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών, το οποίο είναι προσανατολισμένο:

 • Στην άμεση καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και στην αποτύπωση των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Στο κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πλάνου δειγματοληψιών και δόκιμων αναλύσεων, που θα διασφαλίζουν και θα προσδιορίζουν την πιθανή επικινδυνότητα στα σημεία ελέγχου  
 • Στην άμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Στηνανάλυση της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και στην οριοθέτηση των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών για την άρση αυτών
 • Στη συνεχή ενημέρωση του πελάτη, σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια κριθεί αναγκαίο.

          Έτσι, μεταξύ των άλλων, η εταιρία μας αναλαμβάνει και ασχολείται με εργαστηριακές [μικροβιολογικές και χημικές] αναλύσεις:

 • Τροφίμων και επιφανειών από χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία κλπ.
 • Νερών
  • νερά πόσιμα
  • νερά κολυμβητικών δεξαμενών
  • θαλάσσια νερά
 • Λεγεωνέλλας (Legionella spp) σε νερά από κλιματιστικά μηχανήματα και δίκτυα ύδρευσης νοσοκομειακών και ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και κάθε άλλο κτίριο δημόσιας χρήσης ή και κατοικίες
 • Νερών Μονάδων Αιμοκάθαρσης για ανίχνευση ενδοτοξινών
 • Περιβαλλοντικών δειγμάτων πρωτογενούς ζωικής παραγωγής για Salmonella spp.
 • Υγρών και στερεών αποβλήτων βιολογικών καθαρισμών

 

Όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας διασφαλίζονται με τη διενέργεια αυστηρών εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων από το Επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, που απαρτίζεται από:

 • Ειδικευμένους Κτηνιάτρους στην Μικροβιολογία των Τροφίμων και Νερού
 • Χημικούς με εξειδίκευση στην Αναλυτική Χημεία και Χημεία Τροφίμων
 • Ειδικούς Επιστήμονες σε θέματα περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και λεγεωνέλλας
 • Επόπτες Δημόσιας Υγείας με εξειδίκευση σε θέματα Δημόσιας Υγείας
 • Τεχνολόγους Τροφίμων & Τεχνολόγους Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε μαζί οτιδήποτε αφορά την υγειονομική ασφάλεια της επιχείρησής σας