• FOODTECH 2021

  FOODTECH 2021

  Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODTECH Greece που διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM S.A. την περίοδο 12-15 Νοεμβρίου 2021στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo.
 • Θαλάσσια νερά

  Θαλάσσια νερά

  Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, με πρωτεργάτη τα Εργαστήριά μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Νερό κολυμβητικών δεξαμενών

  Νερό κολυμβητικών δεξαμενών

  Cultural micro-organisms, Κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli, Αλκαλικότητα, pH, υπολειμματικό χλώριο.
 • Νερό για ανθρώπινη κατανάλωση

  Νερό για ανθρώπινη κατανάλωση

  1. Παράμετροι Ομάδας Α
  2. Παράμετροι Oμάδας Β
  3. Συμπληρωματική παρακολούθηση
  4. Έλεγχος Ραδιενέργειας
  (σύμφωνα με την ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)
 • Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις

  Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις

  Τα εργαστήριά μας ιδρύθηκαν το 1988 και αποτελούν ένα νέο και σημαντικό βήμα μιας πορείας που είχε την απαρχή της και τις ρίζες της στη Δημόσια Υγεία και Υγιεινή πίσω στο 1951.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


Αγαπητοί συνεργάτες, σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση όλων των τμημάτων της εταιρείας μας (Διοίκηση – Γραφεία – Μικροβιολογικό Εργαστήριο – Χημικό Εργαστήριο) στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί της οδού Ναυπλίου αριθ. 29, Τ.Κ. 14452, στην Μεταμόρφωση.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τα Εργαστήρια μας, ως Διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ και Εξουσιοδοτημένα από την ΕΕΑΕ για τους ελέγχους ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό, μπορούν να υποστηρίξουν όλους του Ο.Τ.Α και Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, στην παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Για να δείτε την εξουσιοδότηση πατήστε εδώ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σκοπός είναι η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, με την παροχή ασφαλών τροφίμων, μέσω ενός συστήματος υγειονομικά ορθής διαχείρισης τροφίμων που περιλαμβάνει τα στάδια της παραλαβής, αποθήκευσης, προετοιμασίας, επεξεργασίας, συσκευασίας και διάθεσης των τροφίμων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης μεταχείρισης. Το καθαρό και κατάλληλο για κατανάλωση νερό επηρεάζει άμεσα:
■ Την υγεία του ανθρώπου
■ Την ποιότητα του παραγόμενου τροφίμου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών εφαρμόζουν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο σε αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις που αφορούν τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
 1. 1
  ISO 17025
  Η Διαπίστευση αυτή χορηγείται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( Ε.ΣΥ.Δ.) ΠΟΥ έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα . Τα αποτελέσματα που παράγονται από ένα Διαπιστευμένο Εργαστήριο έχουν νομική ισχύ και γίνονται αποδεκτά σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον.
 2. 4
  Άδεια δυνατότητας διενέργειας ελέγχων σε Καλλυντικά προϊόντα
 3. 2
  Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης
 4. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΤΕ ΣΤΟ
  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.)
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 72 04 514
  ΦΑΞ: 210 72 04 500
  ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  www.esyd.gr
  Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης
  Πιστοποιητικό Διαπίστευσης

 5. 3
  Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ΕΣΥΔ Αρ. 102
 6. Τα Εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102) για μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και τροφίμων καθώς και για τις αντίστοιχες δειγματοληψίες.
  Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
  Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Χημικού Εργαστηρίου

Κανόνας απόφασης για δηλώσεις συμμόρφωσης

Εφόσον απαιτηθεί από τον πελάτη να δοθεί δήλωση συμμόρφωσης για ένα μετρούμενο αποτέλεσμα x το οποίο συγκρίνεται με νομοθετικές προδιαγραφές ή πρότυπα (δηλούμενη τιμή L), το αποτέλεσμα αυτό είναι συμμορφούμενο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% όταν x-2u<L<x+2u, όπου u η τυπική αβεβαιότητα σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ipap theotokosmesogeios sos attiki dimos mandraskea_xaraspastikadimos athinasDimos Agriniou

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δείτε το άρθρο εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα Διεύθυνση
Ναυπλίου 29,
14452, Μεταμόρφωση